KUO EVERYLAW SKIRIASI NUO ĮPRASTOS ADVOKATŲ KONTOROS?

EveryLaw teisininkas dirba kaip nuolatinis Jūsų komandos narys, padedantis priimti verslo sprendimus, valdyti riziką, ruošiantis ir vertinantis vidinius ir išorinius dokumentus. Įprasta advokatų kontora paprastai sprendžia vienkartines, dideles verslo problemas, padeda įsigyti ar parduoti verslą.

 

KOKIA EVERYLAW TEISININKŲ KOMPETENCIJA LYGINANT SU ADVOKATŲ KONTORA?

EveryLaw teisininkai yra orientuoti į įmonės vidaus teisininko funkcijas ir jų pagrindinis tikslas yra valdyti įmonės teisinę riziką. Everylaw teisininkai garantuoja ne žemesnę nei 5 metų patirtį turinčio asocijuoto teisininko kompetenciją. EveryLaw teisininkai nuolat gilina savo teisines bei specializuotas, kliento poreikį atitinkančias, žinias.

 

DARBO SU EVERYLAW PRINCIPAI

Operatyvumas – klientui patekus užklausą ar pavedimą, suteikiama operatyvi teisinė konsultacija ir operatyviai pateikiamas teisinis sprendimas.

Visapusiškumas – klientui pateikiamas visapusiškas teisinės problemos sprendimas.

Kompetencija – konsultacijos, teisiniai sprendimai, pagrįsti teisės aktais bei aktualia teismų praktika.

KAIP GREITAI SU MANIMI SUSISIEKS TEISININKAS PO SUTARTIES PASIRAŠYMO?

Pasirašius paslaugų teikimo sutartį, teisininkas su klientu susisiekia tą pačią darbo dieną ir derina tolimesnius veiksmus.

 

JEI ĮMONĖ NEIŠNAUDOJO TURIMŲ TEISINIO PASLAUGŲ PLANO VALANDŲ, AR GALIMA JAS PERKELTI Į KITĄ MĖNESĮ?

Neišnaudotų teisinio paslaugų plano valandų perkelti į kitą mėnesį negalima, nebent turite sudarę su EveryLaw metinę paslaugų teikimo sutartį.

KADA GALIMA PERKELTI VALANDAS Į KITĄ MĖNESĮ?

Sudarius metinę paslaugų teikimo sutartį, įmonė pasirenka norimą valandų skaičių ir jį gali išnaudoti kada panorėjusi. Tam, kad EveryLaw galėtų įmonei rezervuoti norimą valandų skaičių per metus, įmonė iš karto sumoka mokestį už metus laiko.

 

 

KIEK TURIU MOKĖTI UŽ PAPILDOMAS VALANDAS, JEI VIRŠIJAU SUTARTYJE NUMATYTĄ INTENSYVUMO PLANĄ?

Viršijus pasirinktą mėnesinį intensyvumo planą, kiekviena papildoma valanda kainuoja 49 eur. Apie viršytą biudžetą teisininkas įmonės vadovą ar priskirtą atstovą informuoja telefonu ar el. paštu.

 

 

AR KONSULTACIJOS SU TEISININKU TELEFONU AR EL. PAŠTU YRA APMOKESTINAMOS?

Konsultacijos telefonu ir/arba elektroniniu paštu yra natūrali ir neatsiejama EveryLaw teisininkų darbo dalis ir šios konsultacijos yra apmokestinamos pagal EveryLaw įkainius.

 

 

AR EVERYLAW TEISININKAI TURI CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMĄ?

Taip. EveryLaw teisininkai rūpinasi jūsų verslo teisinės rizikos valdymu, todėl EveryLaw veikla yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.

 

 

KOKIAS TEISINES PASLAUGAS TEIKIA EVERYLAW?

EveryLaw teikia visas verslo teisės paslaugas: konsultuoja verslo teisės klausimais, rengia dokumentus, tarpininkauja vedant derybas, astovauja įmonės interesus, kuruoja teisinius projektus. Daugiau informacijos apie teisines paslaugas rasite www.everylaw.lt/paslaugos.

 

 

AR DIRBANT SU EVERYLAW, ĮMONEI YRA PRISKIRIAMAS VIENAS TEISININKAS? AR JIE KEIČIASI?

Sudarius paslaugų teikimo sutartį, įmonei yra priskiriamas vienas teisininkas. Teisininkai gali pasikeisti atostogų metu ar ligos atveju laikinam terminui, prieš tai informuojant klientą.

 

 

AR GALI ĮMONĖS VADOVAS AR ĮMONĖS DARBUOTOJAI KONSULTUOTIS SU TEISININKU SAVO ASMENINIAIS KLAUSIMAIS?

EveryLaw teisininkai specializuojasi verslo teisėje, tačiau, esant poreikiui, teikia teisines konsultacijas ir privatiems asmenims.