ĮMONIŲ TEISĖ
• Teisinės formos parinkimas 
• Įmonių, filialų, atstovybių steigimas 
• Įmonių restruktūrizavimas 
• Akcijų pirkimas - pardavimas
• Akcijų ir turto sandoriai įmonių grupės viduje;
• Vadovų sutartys ir atsakomybė;
• Akcininkų teisės, akcininkų sutartis ir ginčai
• Įmonių likvidavimas
INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR DUOMENŲ APSAUGA
• Patentai
• Autorių teisės 
• Prekių ženklai ir vardai
• Verslo paslaptys ir konfidenciali informacija 
• Technologijų perdavimas 
• Licencijų sutartys 
• Aptarnavimo sutartys 
• Duomenų apsauga ir privatumas
KOMERCINĖ TEISĖ
• Sutartys 
• Licencijos ir leidimai
• Įstatyminis reguliavimas
• Muitai 
• Transporto ir prekybos teisė 
• Distribucija ir atstovavimas 
• Atsakomybė už prekes ir vartotojų apsauga 
• Duomenų apsauga
VIEŠIEJI PIRKIMAI
• Pirkimo dokumentų rengimas
• Sutarčių rengimas 
• Viešųjų pirkimų procedūros 
• Institucijų rekomendacijų analizė ir įgyvendinimas 
• Pasiūlymų vertinimas 
• Reikalavimų laikymasis
DARBO TEISĖ
• Sutartiniai individualūs ir/ar kolektyviniai darbo santykiai 
• vidaus darbo taisyklės ir tvarka
• darbo santykių su vadovais nutraukimas 
• darbo ir vadovų sutartys
• grupės ir individualių darbo santykių nutraukimas
• darbo ginčai
• nelaimingi atsitikimai, profesiniai susirgimai
• konfidencialumas ir konkurencija
• darbuotojų privatumas

 
GINČŲ SPRENDIMAS
• Akcininkų ginčai
• Viešųjų pirkimų ginčai
• Skolų išieškojimas
• Darbo ginčai
• Intelektinė nuosavybė
• Draudimas
• Nekilnojamasis turtas ir statyba
• Žalos atlyginimo ginčai
• Ginčai, kylantys iš sutartinių santykių

TEISINĖ KOMPETENCIJA

 
TRANSPORTAS IR LOGISTIKA
• transportavimo sutartys
• civilinė ir sutartinė atsakomybė 
• draudimas
• transporto verslo sandoriai 
• keleivių ir krovinių gabenimas 
• su reguliavimu ir muitine susiję klausimai
• lizingas
NEKILNOJAMASIS TURTAS IR STATYBA
• nekilnojamojo turto pirkimas / pardavimas, nuoma, nuosavybės teisės 
• planavimo, projektavimo ir statybos sutartys, statybos paslaugų sutartys 
• rangovo ir užsakovo atsakomybė 
• komercinė nuoma 
• panauda
• užtikrinimo priemonės
MEDICINA
• medicinos įranga 
• sveikatos priežiūra 
• santykiai su reguliuojančiomis institucijomis (nacionalinėmis ir ES)
• mažmeninė prekyba ir platinimo sistemos
• veiklos licencijavimas
• maisto papildai 
• duomenų apsauga 
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
• patentai
• prekių ženklai ir vardai
• autorių teisės
• dizainas
• komercinės paslaptys ir konfidenciali informacija 
• licencinės sutartys 
• aptarnavimo sutartys 
• tiekimo sutartys 
• platinimo sutartys 
• programinės įrangos diegimo sutartys
• santykiai su patentus išduodančiomis / prekių ženklus registruojančiomis institucijomis
• nesąžininga konkurencija 
• duomenų apsauga ir privatumas 
• franšizė
DISTRIBUCIJA IR PREKYBA
• pirkimo-pardavimo sutartys;
• atstovavimo sutartys;
• distribucijos sutartys;
• franšizės sutartys;
• subrangos ir paslaugų sutartys;
• intelektinės nuosavybės objektų perdavimo ir licencijavimo sutartys;
• viešųjų pirkimų sutartys;
• konsultacijos vartotojų apsaugos, asmens duomenų apsaugos klausimais, kalbos bei specifinius atskiriems produktams keliami reikalavimai;
• prekybos reguliavimas ir vartotojų apsauga
• atsakomybė už produktų padarytą žalą.

ĮMONIŲ VEIKLOS SRITYS

 
 

NUOLATINĖ TEISINĖ APSAUGA IR SPRENDIMAI

Sutartys, įdarbinimas, duomenų apsauga, skolos – tik maža įmonės kasdieninių teisinių klausimų dalis. Samdyti advokatą kiekvienam klausimui tikrai ne praktiškiausias sprendimas, o spręsti patiems dažnai neužtenka laiko ar teisinės kompetencijos.

 

Everylaw dirba kaip nuolatinis Jūsų verslo teisininkas, kuris sprendžia Jūsų verslo teisinius rebusus, padeda rasti sprendimus, užtikrina, kad veiklos dokumentai atitiktų verslo poreikius. Atsipalaiduokite ir leiskite sau užsiimti įmonės verslo vystymu žinant, kad teisine dalimi ir apsauga pasirūpinta.

MŪSŲ KAINODARA – SKAIDRI, AIŠKI IR PAPRASTA

IR SVARBIAUSIA – LEIDŽIA JUMS PLANUOTI SAVO IŠLAIDAS