PRIVATUMO POLITIKA

Mes gerbiame ir saugome Jūsų privatumą. Toliau pateikiama informacija, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. 

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie naudojasi mūsų paslaugomis ar teikia mums paslaugas; asmenims, sutikusiems gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą; kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į darbo vietas, sudarantiems sutartis; asmenims, kurie kreipiasi į UAB „Įmonės teisininkai LT“ (toliau – Bendrovė, EveryLaw arba Duomenų valdytojas); taip pat asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje http://www.everylaw.lt (toliau - Interneto svetainė) ir/ar naudojantis joje teikiamomis paslaugomis. Privatumo politika reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojos ar tvarkytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Privatumo politika netaikoma tais atvejais, kai naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi per nuorodas, esančias Bendrovės Interneto svetainėje.

Ši Privatumo politika parengta, laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

Naudodamiesi Bendrovės Interneto svetaine ir/ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei informaciją apie save, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.

1. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Teisinis asmens duomenų, susijusių su sutartimi arba galima sutartimi, tvarkymo pagrindas yra tas, kad tai būtina mūsų įsipareigojimams pagal sutartį vykdyti arba Jūsų pageidaujamiems veiksmams prieš sudarant sutartį atlikti. Jeigu duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, kaip nurodyta toliau, bet tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kurį vykdė Bendrovė iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jeigu dalijamės asmens duomenimis su teisėsaugos ar kitomis valdžios institucijomis, tai darome mūsų teisinės prievolės vykdymo pagrindu. 

2. KODĖL IR KOKIU TIKSLU RENKAME ASMENS DUOMENIS

Bendrovė renka šių pagrindinių kategorijų duomenis ir šiais pagrindiniais duomenų rinkimo tikslais: 

2.1. BENDRAI EVERYLAW VERSLO VEIKLAI VYKDYTI

Paslaugų teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo, apmokėjimo, klientų aptarnavimo tikslais mes renkame informaciją apie asmenis, klientus, potencialius klientus, tiekėjus (įskaitant paslaugų teikėjus) ir kitas suinteresuotąsias šalis. Šie duomenys gali būti asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, mokėjimo informacija, atstovo vardas, pavardė, pareigos, įmonė, kontaktiniai duomenys ir kita informacija, būtina sutarties sudarymui ir vykdymui.  Aptariamu tikslu asmens duomenys tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu. Duomenys, patvirtinantys sutarties sudarymo faktą ir su sutarties sudarymu susijusi informacija, finansines operacijas patvirtinantys dokumentai ir kiti duomenys saugomi 5 metus po sutarties sudarymo.

2.2. VERSLO PLĖTRA

Asmens duomenys, kuriuos Jūs mums pateikiate (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas), naudojami gerinti mūsų klientų supratimą ir užtikrinti tinkamos informacijos ir pasiūlymų perdavimą visais kanalais, kuriais Jūs galite susisiekti su mumis. Be to, šie asmens duomenys naudojami ir paslaugų (produktų) plėtrai. 

2.3. ATSAKYTI Į UŽKLAUSAS

Galite nuspręsti pateikti mums savo asmens duomenis, įskaitant savo vardą, pavardę, el. pašto adresą arba kitą kontaktinę informaciją, kai kreipiatės į EveryLaw telefonu, el. paštu, paštu arba naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ar Facebook paskyra. Turėdami šiuos duomenis galėsime atsakyti į Jūsų prašymus, pateikti informaciją apie EveryLaw paslaugas, atsakyti į užklausas. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jūsų duomenys šiuo tikslu saugomi 5 metus nuo paskutinio kontakto dienos. Pažymime, kad visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

2.4. TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI

Tiesioginė rinkodara vykdoma asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu. Jums sutikus, asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą, adresą) galime naudoti, siekdami informuoti Jus apie EveryLaw veiklą ir paslaugas, siųsti naujienlaiškius. Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, EveryLaw savo teisėto intereso pagrindu Jūsų nurodytu telefono numeriu siūlys arba elektroniniu paštu teiks pranešimus dėl savo teikiamų paslaugų. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus. Dėl mūsų naujienlaiškio ir kitų tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakymo susisiekite su mumis el. paštu info@everylaw.lt. Duomenys, gauti tiesioginės rinkodaros tikslais, bus tvarkomi ne ilgiau nei iki sutikimo gauti reklamą panaikinimo (atšaukimo), o po to ištrinami.

2.5. POTENCIALŪS DARBUOTOJAI

Kai asmuo kreipiasi dėl darbo arba sudaro sutartį su mumis, mes renkame tam tikrą informaciją, kaip antai: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, informacija apie darbo patirtį, diplomus, informacija apie profesinius interesus, motyvacinis laiškas ir CV. Duomenys Jūsų sutikimu gali būti renkami tiesiai iš Jūsų, iš įdarbinimo konsultanto bei kitų, įskaitant rekomendacijas ir viešai prieinamus šaltinius. Ši informacija naudojama, siekiant informuoti arba padėti mums apsispręsti, ar pateikti šiam asmeniui darbo pasiūlymą arba samdyti asmenį pagal sutartį. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. Pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti per 3 mėnesius po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

2.6. ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS

Mes galime rinkti asmens duomenis, kaip reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus. 

3. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Mes renkame informaciją, kurią Jūs pateikiate mums, kai kreipiatės į mus dėl mūsų paslaugų arba informacijos, užsisakote naujienlaiškius arba sutinkate gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją, kreipiatės dėl darbo ar sudarote su mumis sutartį, taip pat skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką, apsilankote mūsų Interneto svetainėje ar Facebook paskyroje arba kitaip bendraujate su mumis.  

Mes renkame informaciją naudodamiesi įvairiomis technologijomis, kaip antai slapukai. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideles tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant Interneto svetainėje ir yra saugomos kliento kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti kliento galimybę naršyti patogiau, teikti patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek aptarnavimą, tiek Bendrovės teikiamas paslaugas.

Asmuo, naudodamasis Interneto svetaine, sutinka su Bendrovės taikoma slapukų naudojimo politika ir gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Nesutikdami, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu allaboutCookies.org.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su klientu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Mes neteikiame Jūsų duomenų tretiesiems asmenims be išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus: 

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, renginių organizavimo paslaugų teikėjams;

 • notarams, antstoliams, advokatams, savo teisininkams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;

 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms,  teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

 

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ MES LAIKOMĖS

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR SAUGOJIMAS

Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Bet kokiu atveju, prieš naudojantis savo asmenine kompiuterine įranga, rekomenduojame užtikrinti, kad Jūsų naudojamas interneto ryšys bei kompiuterinė įranga yra apsaugota sertifikuota programine įranga nuo kenkėjiškų programų, o taip pat kompiuterinėje įrangoje yra aktyvuotos ugniasienės bei kitos apsaugos priemonės.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek būtina pasiekti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus, nebent pagal įstatymus reikalaujama arba leidžiama juos saugoti ilgiau.  Prireikus mes nuolat atnaujinsime Privatumo politiką.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Bendrovė nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė nedelsdama praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

 • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;

 • teisę reikalauti sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

 • teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

 • teisę prašyti savo asmens duomenų perkėlimo;

 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi pateikti Bendrovei rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Į Jūsų prašymą, kurį pateikiate naudodamiesi savo teisėmis, atsakysime per vieną mėnesį, bet turime teisę pratęsti šį terminą dar dviem mėnesiams. Jeigu pratęsiame atsakymo terminą, apie tai Jums pranešime per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. 

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

8. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės Interneto svetainėje dienos. Asmenims, ketinantiems pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

9. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jeigu turite pastabų arba klausimų dėl šios Privatumo politikos, kreipkitės į mus žemiau nurodytais kontaktais. 

Ši Interneto svetainė priklauso ir ją valdo UAB „Įmonės teisininkai LT“. Visi prašymai ir užklausos gali būti pateikiami:

UAB „Įmonės teisininkai LT“

Elniakampio g. 7-2, LT-10100 Vilnius

El. paštas: info@everylaw.lt

Tel. +370 687 83519

2018-05-25