SVARBU ĮMONIŲ VADOVAMS – NEPAMIRŠKITE ĮMONĖS ĮSTATŲ ATNAUJINIMO


Mūsų komanda jau pasiruošusi

Pagal Euro įvedimo Lietuvoje įstatymą akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, įsteigtos iki 2014 m. gruodžio 31 d. įstatuose, bendrovės įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę turi išreikšti eurais.

Norint pakeisti akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraišką iš litų į eurus, turi būti pakeisti ir įregistruoti nauji bendrovės įstatai. Visa tai įmonės turėjo padaryti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Tų juridinių asmenų, kurie aukščiau nurodytų pakeitimų iki 2016 m. gruodžio 31 d. nesuspėjo padaryti, vadovai gali būti baudžiami. Pagal šių metų pradžioje įsigaliojusį Administracinių nusižengimų kodeksą vadovai bus baudžiami administracine tarka skiriant jiems baudas, kurios gali siekti nuo 30 iki 1450 eurų. Atkreipiame dėmesį, kad baudos už nustatytų reikalavimų nevykdymą bus taikomos neatsižvelgiant į tai, ar juridinis asmuo yra veikiantis, ar ne. Baudos nebus skiriamos tik likviduojamoms ar bankrutuojančioms įmonėms.

Tuo atveju, jeigu nespėjote laiku pasikeisti įmonės įstatų, rekomenduojame nedelsiant tai padaryti.

Taip pat primename, kad keičiant juridinio asmens įstatus ir įstatinį kapitalą nurodant eurais, vertėtų peržiūrėti visą juridinio asmens įstatų tekstą. Šis dokumentas turi būti aiškus, atitikti faktinę situaciją juridiniame asmenyje ir neprieštarauti galiojantiems teisės aktams (Akcinių bendrovių įstatymui). Ne retais atvejais praktikoje susiduriama su atvejais, kai įstatai būna nekeisti eilę metų, o jų nuostatos prieštarauja šiuo metu galiojantiems teisės aktams.