7 priežastys, kodėl verta sudaryti akcininkų sutartį

Pradedančiuosius verslininkus užgriūna bėgalė klausimų - nuo įmonės steigimo procedūros, finansinių ir žmogiškųjų išteklių paieškos, iki pirmųjų klientų radimo ar intelektinės nuosavybės apsaugos. Ne paslaptis, kad verslo teisinės rizikos įvertinimas ar mintys apie galimus kilti ginčus ateityje dažnai būna šio sąrašo gale arba tokių minčių apskritai nekyla.

Vienas geriausių instrumentų suvaldyti tokią riziką ir išvengti didelių finansinių ir laiko sąnaudų ateityje yra akcininkų sutartis. EveryLaw komanda pateikia 7 argumentus, kodėl verta sudaryti akcininkų sutartį.

  1. Akcininkų sutartis leidžia išvengti aklavietės situacijos (angl. deadlock). Ne retai, kai bendrovę valdo pvz. 2 akcininkai turintys po 50 proc. balsavimo teisę suteikiančių akcijų, sprendžiant klausimus, akcininkų nuomonė kardinaliai išsiskiria. Tokiais atvejais paprastosios balsų daugumos (arba kvalifikuotos balsų daugumos 66 proc.) bus neįmanoma pasiekti. Tam, kad dėl galutinio sprendimo (kurio, įprastai reikia „čia ir dabar“) nereikėtų ilgų derybų ar kreiptis į teismą, akcininkų sutartyje iš anksto gali būti sutarta, kaip turėtų būti priimami sprendimai, atitinkamais klausimais.

  2. Akcininkų sutartis – instrumentas nusistatyti verslo finansavimo šaltinius. Bendrovei pritrūkus lėšų veiklai vykdyti ar bendrovės vystymui, natūralu, kad iškils klausimas, iš kur jų gauti? Įprastai sprendimus dėl verslo finansavimo priima akcininkai. Tokiu atveju yra sprendžiama, ar turėtų būti skolinamasi iš trečiųjų šalių (pvz. banko), ar akcininkai patys turėtų investuoti. O jeigu nuomonės išsiskiria? Argumentų, kodėl pasirinkti tiek vieną, tiek kitą bendrovės finansavimo kelią, tikrai nesudėtinga būtų rasti. Todėl abi pusės turėdamos svarius argumentus gali įsitraukti į didelį ir ilgai trunkanti ginčą. O ką daryti, jeigu lėšų reikia tuoj pat?

  3. Akcininkų sutartis yra instrumentas akcininkams susitarti dėl bendrovės pelno paskirstymo. Neretais atvejais, bendrovei sėkmingai augant ir generuojant pakankamas pajamas pelnui uždirbti, iškyla klausimas, ką daryti su gautu pelnu? Ar pelną išsidalinti tarp akcininkų dividendų pavidalu, ar jį palikti bendrovėje, reinvestuojant į bendrovės veiklą ar jos tolimesnę plėtrą? Pelno, kurį bendrovė galimai sugeneruos per ateinančius metus (o gal net dešimtmečius), paskirstymo strategijos apibrėžimas akcininkų sutartyje, vienareikšmiškai leis išvengti galimo ginčo tarp akcininkų dėl bendrovės pelno paskirstymo.

  4. Akcininkų sutartis – žemėlapis bendrovės misijai vykdyti. Kai bendrovė įsteigta plėtoti tam tikrą idėją, yra aktualu numatyti, kad bendrovė vykdytų specifinę misiją. Akcininkų sutartis, būtent, ir yra tas dokumentas, kuriame galima nusistatyti aiškias bendrovės veiklos sritis ir verslo strategijas, kuriomis turi būti vadovaujamasi siekiant užsibrėžtų tikslų. Tokiu būdu, sutartis „veikia“ kaip žemėlapis, padedantis sėkmingai vystyti veiklą.

  5. Akcininkų sutartis gali apsaugoti mažųjų akcininkų interesus. Sutarties šalys gali susitarti padidinti balsų kvorumo lygį arba balsų daugumą, reikalingą sprendimams priimti, tokiu būdu suteikiant mažumos akcininkui galimybę realiai dalyvauti priimant tam tikrus sprendimus ir, esant reikalui, juos vetuoti. Sutartyje gali būti nustatyta ir tai, jog tam tikri spendimai būtų priimami tik jei už juos balsuoja visi akcininkai.

  6. Akcininkų sutartis gali sureglamentuoti intelektinės nuosavybės rėžimą ir konfidencialumo išsaugojimo klausimus. Tuo atveju, jeigu bendrovėje yra sukuriama intelektinės nuosavybės objektai: autoriniai kūriniai, prekės ženklai, dizainas, ar bendrovė stipri atliktais išradimais, neretai iškyla klausimas, kam priklausys sukurti kūriniai, prekių ženklai, dizainai, kas turės teisę patentuoti išradimą? Visą tai, galima iš anksto numatyti akcininkų sutartyje, kurioje, galima nustatyti ir nekonkuravimo bei komercinių paslapčių apsaugos sąlygas. Tai padarius, ginčų kilimo rizika gerokai sumažėja.

  7. Akcininkų sutartis yra instrumentas, padedantis apsaugoti bendrovės interesus nuo nesąžiningos konkurencijos. Kai pagrindiniu verslo varikliu tampa išradėjas ar idėjų generatorius, kuris yra kartu ir bendrovės akcininkas, jam palikus darbo vietą, bendrovė gali susidurti su rimtomis problemomis ir konkurencija. Tokioje situacijoje įtraukiama nuostata, pagal kurią išradėjams palikus bendrovę, investuotojas turi teisę iš jų priverstinai išpirkti bendrovės akcijas, taip pašalindamas juos iš bendrovės valdymo. Tokiu būdu akcininkų sutartyje detaliai apibrėžta „pagrindinio moksliuko“ (svarbiausių darbuotojų) nuostata (angl. main geek clause) leis išvengti nereikalingų ginčų ir didelių bendrovės praradimų.

Atkreipiame dėmesį, kad akcininkų sutartis paprastai sudaroma tarp akcinės arba uždarosios akcinės bendrovės akcininkų. Tačiau analogiškos sutartys gali būti sudaromos ir tarp kitų formų juridinių asmenų dalyvių (pvz. tarp mažųjų bendrijų, ūkinių bendrijų narių ir kt.).