Pasiektas svarbus susitarimas dėl naujojo Darbo kodeksoKovo 15 d. Trišalės tarybos posėdyje darbdavių, profesinių sąjungų ir Vyriausybės atstovai sudarė svarbų susitarimą, kuriuo buvo susitarta dėl 19 punktų, susijusių su naujuoju Darbo kodeksu ir kitomis atidėtomis socialinio modelio nuostatomis. Tai didelis žingsnis naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo link. Tuo atveju, jeigu ir dėl likusių iš naujo svarstomų naujojo Darbo kodekso nuostatų artimiausiu metu pavyks pasiekti bendrą susitarimą, kliūčių naujajam Darbo kodeksui ir naujai priimtoms socialinio modelio nuostatoms įsigalioti nuo 2017 m. liepos 1 d. nebeliks.Everylaw komanda supažindina su nuostatomis, dėl kurių buvo pasiektas susitarimas:

Dėl suminės darbo laiko apskaitos

1) Suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, įvykdžius informavimo konsultavimo procedūrą su darbo taryba ir atsižvelgus į profesinės sąjungos nuomonę.

2) Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis yra ne daugiau kaip 3 mėnesiai.

3) Suminės darbo laiko apskaitos atveju maksimalus darbo laikas per savaitę – 52 val. be papildomo darbo ir netaikant šio maksimalaus darbo laiko budėjimui.

4) Suminės darbo laiko apskaitos atveju viršvalandžiai apskaitomi po apskaitinio laikotarpio, kitiems režimams – po savaitės.

Dėl viršvalandinio ir naktinio darbo

5) Maksimalus darbo laikas su papildomu darbu ir su viršvalandžiais – 60 val. per savaitę.

6) Naktinio darbo laiko apskaitinis laikotarpis – 3 mėnesiai.

Dėl atostogų

7) Atostogos – 20 darbo dienų.

8) Papildomos ir pailgintos atostogos nustatomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Dėl darbo tarybos

9) Darbo taryba privaloma, jeigu dirba 20 ir daugiau darbuotojų. Viena vieta taryboje yra skiriama profesinės sąjungos nariui, kuris bus renkamas iš ne mažiau kaip 3 įmonės profesinių sąjungų kandidatais pasiūlytų įmonės darbuotojų. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai, darbo taryba nesudaroma ir jos funkcijas vykdo įmonės profesinė sąjunga. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo įmonės profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė.

10) Kol nepradeda veikti naujai išrinktos darbo tarybos – informavimą ir konsultavimą toliau vykdo profesinės sąjungos.

11) Trišalės tarybos nariai bus priimami remiantis socialinių partnerių sutartais ir Darbo kodekse nustatytais kriterijais.

12) Dalinio darbo naudojimas esant svarbioms ekonominėms priežastims, nustatomas Vyriausybės nutarimu.

13) Informaciją apie darbo užmokestį, dėl terminuotų sutarčių, nuotolinio darbo, ne viso darbo laiko ir laikinųjų darbuotojų, darbdavys privalo pateikti darbo taryboms pareikalavus.

Dėl darbo arbitražo

14) Darbo arbitražo sprendimo nevykdymo pasekmė – maksimali 500 eurų bauda už kiekvieną nevykdymo savaitę, bet ne ilgiau kaip už šešis mėnesius, ir delspinigiai.

15) Darbo arbitražą inicijuoja abi kolektyvinio ginčo šalys susitarimu.

Dėl kitų nuostatų

16) Darbinio teisnumo ir veiksnumo įtvirtinimas.

17) Kompensacija dėl kilnojamojo darbo ir lauko sąlygų.

18) Nedarbo draudimo išmokai gauti reikalingas 12 mėnesių darbo stažas būtų įgyjamas per 30 mėnesių laikotarpį. Nedarbo draudimo išmoka bus mokama 9 mėnesius (Nedarbo socialinio draudimo įstatymas).

19) Nauja socialinių, darbo įgūdžių lavinimo priemonė, savišvietos ir neformaliuoju suaugusių švietimo būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo reglamentavimas, įsidarbinimo galimybių vertinimo ir paramos judrumui priemonės taikymo praplėtimai bei institucijų, galinčių skirti baudas už nelegalų, nedeklaruotą darbą ir nedeklaruotą savarankišką veiklą rato praplėtimo (Užimtumo įstatymas).

Everylaw komanda primena, kad Trišalėje taryboje dar liko susitarti dėl streikų, lokautų, terminuotų darbo sutarčių ir kt. nuostatų.