Nuotolinis darbas – ką įrašyti sutartyjeŠiandien į darbo rinką įsiliejantis jaunimas ženkliai skiriasi nuo vyresnės kartos darbuotojų. Atsiranda vis daugiau specialistų, nebenorinčių įsprausti savęs į griežtus darbo laiko ar vietos rėmus. Tokie darbuotojai ieško įvairesnių savirealizacijos galimybių, o darbdaviai, siekdami juos išlaikyti, siūlo lankstesnes darbo sąlygas, galimybę dirbti iš namų ar planuoti darbo laiką savo nuožiūra.


EveryLaw komanda apžvelgė keletą svarbių nuotolinio darbo teisinių aspektų.


Kas yra laikoma nuotoliniu darbu ir kada galima dėl jo susitarti?


Nuotolinis darbas – tai yra darbas ne darbovietėje. Dėl nuotolinio darbo galima sulygti sutartyje, kai darbuotojas priimamas į darbą, arba vėliau – pakeičiant jau sudarytą darbo sutartį. Sutartyje gali būti aptarti sugrįžimo dirbti visą darbo laiką darbovietėje atvejai, taip pat numatytos funkcijos ar darbo laikas, kurį darbuotojas privalo atlikti darbo vietoje.


Darbo vieta


Nuotolinio darbo sutartyje turi būti nurodoma darbo vieta (adresas), kurioje darbuotojas atliks darbo funkcijas. Jeigu darbuotojas darbo funkcijas ruošiasi atlikti keliose skirtingose darbo vietose, tokios darbo vietos turi būti nurodytos nuotolinio darbo sutartyje. Darbas pagal nuotolinę darbo sutartį gali būti atliekamas tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek ir už jos ribų.


Darbo laiko apskaita


Darbo laiką pagal nuotolinio darbo sutartį skirsto pats darbuotojas. Dirbtas ne darbovietėje darbo laikas gali būti žymimas ir kitaip, nei nustatyta pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, taip pat tokiems darbuotojams gali būti nesudaromas darbo grafikas. Darbdavys šiems darbuotojams turėtų nustatyti darbo laiko apskaitos taisykles ir su jomis darbuotojus supažindinti pasirašytinai. Darbuotojui, dirbančiam ne darbovietėje, netaikomos įmonės darbo tvarkos taisyklės.


Darbo sauga


Darbdavys, sudarydamas nuotolinio darbo sutartį, taip pat privalo rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata. Nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo naudojamos darbo priemonės, įranga ir darbo vieta turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus. Prieš nuotolinio darbo sutarties sudarymą darbdavys, susitaręs su darbuotoju, norminių teisės aktų nustatyta tvarka gali įvertinti profesinę riziką darbo vietoje, kurioje darbuotojas atliks darbo funkcijas.


Turite daugiau klausimų apie nuotolinę darbo vietą, jos reglamentavimą ar Jums reikalinga įmonės specifikai pritaikyta nuotolinio darbo sutartis – kreipkitės į EveryLaw komandą el. paštu sigita@everylaw.lt arba telefonu +37069154115.