Naujas darbo kodeksas


Naujas darbo kodeksas, EveryLaw

Nuo nuo šių metų liepos 1 dienos įsigalioja naujas darbo kodeksas, kuris keičia darbo santykių reguliavimą. Žemiau aptariami keletas svarbesnių naujojo darbo kodekso pakeitimų.

  • Nekonkuravimo susitarimai. Naujame darbo kodekse yra įtvirtinamas konkretus darbuotojui mokėtinos kompensacijos už nekonkuravimą dydis. Nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu darbuotojui turės būti mokama 40 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Toks reikalavimas taikomas ne tik pasibaigus darbo santykiams, bet ir darbo santykių metu, jei taikomi nekonkuravimo apribojimai.

  • Darbo laiko norma negali viršyti maksimaliojo darbo laiko reikalavimų. Tai yra 48 val. per 7 dienų laikotarpį (įskaitant viršvalandžius, bet neįskaitant papildomo darbo). Kartu su papildomu darbu bei viršvalandžiais, darbo laiko norma negali viršyti 60 val. per 7 dienų laikotarpį bei 12 val. per dieną. Darbo grafikai turi būti pranešami darbuotojams ne vėliau, kaip prieš 7 dienas iki jų įsigaliojimo.

  • Atleidžiant darbdavio iniciatyva galioja trumpesni įspėjimo terminai. Darbuotojus, dirbančius įmonėje iki vienerių metų apie atleidimą iš darbo reikės informuoti prieš dvi savaites. Darbuotojus dirbančius ilgiau nei vienerius metus, reiks informuoti prieš vieną mėnesį. Įspėjimo terminai didinami tam tikrom, labiau pažeidžiamų darbuotojų grupėm.

  • Atleidžiant darbuotoją numatomas mažesnis išeitinės išmokos dydis. Darbuotojams, dirbantiems įmonėje iki vienerių metų – nuo 0,5 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio. Darbuotojams, dirbantiems vienerius metus ir ilgiau – iki dviejų vidutinių mėnesio darbo užmokesčių.

  • Naujos tvarkos, personalo dokumentų peržiūra. Naujasis darbo kodeksas reikalauja naujų tvarkų ir politikų, tokių kaip darbo apmokėjimo, lygių galimybių ir asmens duomenų apsaugos politikų, informacinių technologijų ir darbuotojų stebėsenos ir kitų.


Daugiau informacijos apie naujo darbo kodekso pakeitimus ir būtinus atlikti veiksmus rasite čia.


Norėdami gauti EveryLaw teisininko konsultaciją naujojo darbo kodekso klausimais, kreipkitės telefonu +37069154115.