Kam įmonei reikalingas teisininkas?


EveryLaw teisininkai

Dažnas verslininkas, išgirdęs apie įmonės teisininko paslaugą, atšauna „mums nereikia teisininko, nes mes neturime problemų“. Deja, tačiau tarp Lietuvos verslininkų vis dar vyrauja nuomonė, kad į teisininką verta kreiptis tik tada, kai įmonei gresia rimtos problemos ar finansiniai nuostoliai. Visais kitais atvejais įmonės yra linkusios teisinius klausimus spręsti savo viduje, pasitelkiant jau esamus darbuotojus net ir tada, kai pastarieji neturi teisinės kompetencijos ar reikalingos teisinės praktikos.


Taigi, EveryLaw komanda pateikia argumentus įmonių vadovams, kam gi vis dėlto įmonei reikalingas teisininkas.

  1. Problemos sprendimas dažniausiai kainuoja brangiau nei jos prevencija. Įmonės teisininkas įvertina galimas rizikas, padeda jas valdyti, t.y. laiku pagalvoja apie sprendimus rizikoms užkirsti ar sumažinti galimus nuostolius.

  2. Įmonės vadovai savo laiką gali skirti verslo plėtrai, o kiti įmonės darbuotojai savo tiesioginėms funkcijoms atlikti. Turint įmonės teisininką, jiems nebereikia spręsti iškilusių teisinių problemų, sukti galvos dėl įstatymų pakeitimų, sutarčių rengimo, skolų administravimo ir kitų panašių teisinių klausimų.

  3. Teisininkas padeda įmonės vadovams ir specialistams suprasti, kokias sutartis jiems siūlo pasirašyti jų tiekėjai, klientai ar partneriai. Tokiu būdu vadovai gali pilnavertiškai derėtis ir su teisininko pagalba teikti savo pasiūlymus. Be kitą ko, įmonė visada būna pasiruošusi sutartis, ginančias jos interesus.

  4. Įmonės teisininkas dažnai užtikrina greitesnį pinigų surinkimą, ypač tais atvejais, kai įmonė turi daug arba ilgalaikių skolininkų. Antra vertus, iškilus sunkumams vykdyti įsipareigojimus, teisininkas gali pasitarnauti kaip puikus derybininkas ir atstovauti įmonės interesus sudėtingesniais verslui momentais.

  5. Teisininkas seka teisines naujienas ir padeda imonei įgyvendinti naujausių imonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ar valstybinį reguliavimą. Atstovauja įmonę valstybinėse institucijose, jei to reikia, padeda gauti veiklai vykdyti reikalingus dokumentus.


Nepaisant aukščiau išvardintų, egzistuoja dar viena ypač svarbi nauda: tai verslo įvaizdis rinkoje. Įmonė, turinti teisininką, demonstruoja rūpinimąsi savo verslu, jo ateitimi, santykiais su klientais, partneriais ar valstybinėmis institucijomis. Kelių verslininkų pasikeitęs požiūris į teisininko paslaugas kasdieninėje veikloje, keičia ir visos rinkos elgesį – nekorektiškai nusiteikę rinkos veikėjai atgrasomi nuo nesąžiningų veiksmų, konkurentai yra verčiami tobulėti, o pačioje rinkoje formuojasi sąžiningesnis, visapusiškos naudos siekiantis elgesys.