Kas yra asmens duomenys?


EveryLaw - Asmens duomenys
  • Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamasis adresas;

  • Banko sąskaita, kreditinės kortelės numeris, kortelės galiojimo data, CVS numeris;

  • Paso ar ID kortelės data, numeris, pilietybė, išdavimo vieta ir data, parašas;

  • Automobilio modelis ir numeris, automobilio savininko duomenys, draudimo informacija;

  • Informacija apie asmens sveikatą, kraujo tipą, ligos istorija, asmeninio gyvenimo detalės;

  • Informacija apie asmens pajamas, turtą, pinigų srautus;

  • Rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose;

  • Nuotraukos, vaizdo informacija, fizinė išvaizda ar biometriniai duomenys;

  • Informacija apie asmens šeimos narius: vaikų vardai, pavardės ar kita informacija apie šeimos narius.

EveryLaw teisininkai mielai padės Jums pasiruošti bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento taikymui. Susisiekite su mumis telefonu +370 691 54115 ar el. paštu sigita@everylaw.lt.