Asmens duomenų apsauga ir DARBŲ SĄRAŠAS VADOVAMS


asmens duomenų apsauga

Pastaraisiais metais buvo padaryta didelė pažanga informacinių technologijų srityje ir ji iš esmės pakeitė būdus kaip asmenys ir organizacijos tarpusavyje bendrauja ir dalijasi informacija. Nors pokyčiai paskatino dažniau ir plačiau naudoti asmens duomenis, tačiau ši tendencija nebuvo vienodai atspindėta teisės aktuose. Siekiant suderinamumo ir buvo priimtas Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas.

Kai kurios pagrindinės sąvokos išliks iš esmės panašios, tačiau įsigalios ir daug naujų koncepcijų, kurios gali sukelti įmonių atitikties sunkumus. Kad taip nenutiktų, pateikiame sąrašą nuo ko reiktų pradėti:

  1. Inventorizuoti asmens duomenis

  2. Įvertinti naudojamų asmens duomenų tvarkymo techninių priemonių pajėgumus ir saugumą

  3. Sukurti duomenų tvarkymo veiklos įrašų sistemą

  4. Jei reikia – paskirti duomenų apsaugos pareigūną

  5. Pasitikrinti, ar egzistuoja teisiniai pagrindai tvarkyti duomenis

  6. Parengti reikiamus dokumentus

  7. Atnaujinti sutartis su duomenų tvarkytojais (pvz buhalterinės apskaitos kompanija, kiti tiekėjai)

  8. Tinkamai informuoti asmenis apie jų tvarkomus asmens duomenis.