Prašymas pateikti asmens duomenų kopiją: kaip reaguoti?


Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas jau įsigaliojęs daugiau nei pusmetį, tačiau reikia pripažinti, kad praktiniam naujų procedūrų ir tvarkų taikymui organizacijoje reikia daugiau laiko. Taigi nenuostabu, kad dažnai iš įmonių sulaukiame klausimų, ką daryti, kai asmenys paprašo ištrinti jų duomenis, ar susipažinti su vaizdo ar garso įrašais ir panašiai?


Nukreipti pas duomenų apsaugos pareigūną

Tikslinga, kad visi su asmens duomenų apsauga susiję klausimai organizacijoje būtų sprendžiami centralizuotai. Taigi, gavus duomenų subjektų kreipimąsi, pirmiausia jį reikėtų perduoti duomenų apsaugos pareigūnui ar kitam už duomenų apsaugą organizacijoje atsakingam asmeniui.


Paprašyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

Prieš teikiant bet kokią informaciją, reikia įsitikinti besikreipiančio asmens tapatybe. Tai galima padaryti paprašius asmens atvykti į nurodytą vietą su savo asmens tapatybės dokumentu arba patvirtinti tapatybę elektroniniu būdu, tai yra pasirašant elektroniniu parašu. Pažymėtina, kad dokumento kopija, atsiųsta elektroniniu paštu nėra tinkamas tapatybės patvirtinimas.


Įsitikinti ar prašymas pakankamai aiškus

Duomenų subjektas, norėdamas susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame būtų nurodyta su kokiais jo tvarkomais duomenimis asmuo pageidauja susipažinti, kokia tvarka pageidauja būti supažindinamas bei nurodyti pateikiamo prašymo tikslą, bei kontaktinius duomenis.


Atsakyti asmeniui į prašymą

Duomenų apsaugos pareigūnas arba atsakingas už duomenų apsaugą asmuo organizacijoje ne vėliau kaip per vieną kalendorinį mėnesį raštu pateikia duomenų subjektui atsakymą ar bus suteikiama galimybė susipažinti su jo prašytais duomenimis ar toks prašymas atmestas.


Daugiau informacijos www.everylaw.lt arba telefonu +37069154115 arba el. paštu sigita@everylaw.lt.