Dėl darbo sutarčių keitimo po mokesčių reformos


Šiais metais priimta mokesčių reforma nuo 2019 metų atneš daug naujovių ir permainų. Keisis darbuotojo ir darbdavio mokesčiai, NPD dydis, GPM tarifai, dėl šios reformos teks keisti visas darbo sutartis, pritaikyti apskaitos sistemas ir taikyti naują darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką.


Kadangi darbuotojo ir darbdavio mokesčiai po reformos bus konsoliduoti ir Sodros įmokos bus perkeltos darbuotojui, kitąmet visų darbuotojų darbo užmokesčius reikės indeksuoti, t.y. padidinti 1,289 koeficientu. Dabartinį bruto (popierinį) atlyginimą padauginę iš šio koeficiento, gausime atlyginimą „ant popieriaus“, kuris įsigalios nuo 2019 m sausio 1 d.


Atsižvelgiant į LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1336 9 straipsnį, darbdavys, keičiant darbuotojo bruto darbo užmokestį pagal naują darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, privalo pakeisti darbuotojų darbo sutartis iki 2019 m. sausio 1 d. ir tai gali padaryti be išankstinio darbuotojo sutikimo. Todėl iki šių metų pabaigos visiems darbuotojams turėtų būti žinomas nuo 2019-01-01 jiems mokamo darbo užmokesčio dydis. Darbo sutartyse turi būti numatytas darbo užmokestis prieš apmokestinimą.


Siekiant užtikrinti teisėtus darbuotojo interesus dėl tokio paties dydžio darbo užmokesčio gavimo, rekomenduotina apie atitinkamus darbo sutarties pakeitimus darbuotojus supažindinti, pateikiant informacinį pranešimą pagal Darbo kodekso 44 str.

Keičiant darbo sutartis, būtų galima taikyti šiuos žingsnius:

  • parengti įsakymą, kurio pagrindu automatiškai privalo būti keičiamos visos bendrovės darbo sutartys (arba galite surašyti atskirus įsakymus kiekvienam darbuotojui dėl jo darbo sutarties keitimo);

  • parengti priedą prie darbo sutarties kiekvienam darbuotojui, kuriame įtvirtinamas naujas darbo užmokestis (arba pačiame sutarties egz. padaryti atitinkamą įrašą);

  • pridėti informacinį pranešimą, kuriuo darbuotojas informuojamas apie darbo sutarties pasikeitimo priežastis bei darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką (jei su darbuotojais yra sudarytas susitarimas keistis informacija dėl darbo santykių el. paštu, toks informacinis pranešimas darbuotojams gali būti išsiųstas jo nurodytu el. paštu).

Jei darbo sutartyje nustatytas pagrindinis darbo užmokestis bei kintamoji darbo užmokesčio dalis, tai šio dalies atlygio atveju turėtų būti taikomas toks pat darbo užmokesčio darbo sutartyse keitimo principas, kaip aprašyta aukščiau, ir jei kintanti dalis yra išreikštas procentais, nustatytą procentą galima tiesiog padauginti iš 1,289 (procentą galima suapvalinti darbuotojo naudai).


Naujose darbo sutartyse, kurios sudarytos nuo dabar iki 2019-01-01, taip pat galima įtvirtinti nuostatas, kuriose įtvirtinamas jau pagal naująjį skaičiavimo metodą nustatytas darbo užmokestis, nurodant, kad tokia nauja darbo užmokesčio tvarka įsigalioja nuo 2019-01-01, tuo atveju, jei VSDĮ pakeitimo įstatymas įsigalioja tokia tvarka ir apimtimi, kokia ir buvo priimtas. Kartu su naujai sudaroma darbo sutartimi darbuotojui taip pat turėtų būti pateikiamas ir informacinis pranešimas, kuriame nurodoma darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka (galiojanti sutarties sudarymo metu ir galiojanti įsigaliojus VSDĮ pakeitimo įstatymui).


Darbo apmokėjimo sistemos, kurioje yra numatyti tam tikri darbo užmokesčio dydžiai eurais, atitinkamos nuostatos taip pat turėtų būti keičiamos, t.y. vadovo įsakymu atnaujinamos įmonių darbo užmokesčio skaičiavimo sistemos, nustatant nuo 2019 m. įsigaliosiančius naujus GPM bei VSD įmokų tarifus.


Svarbiausi mokesčių reformos punktai:


Nuo 2019 m. bus keturi GPM tarifai: 5 %, 15 %, 20 %, 27 %:

(i) Kitąmet 20 % GPM tarifas bus taikomas pajamoms iš darbo santykių, kurios neviršija 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (šiuo metu apie 107 tūkst. Eur per metus), 2020 m. – 84 VDU, 2021 m. – 60 VDU. Darbo užmokesčio daliai, kuri per metus viršija 120 VDU, bus taikomas 27 %. Dabar GPM sudaro 15%.

(ii) Kitoms pajamoms (tokioms kaip palūkanos, autoriniai atlyginimai, pajamos iš turto (kilnojamų, nekilnojamų daiktų ar vertybinių popierių) pardavimo, turto nuomos pajamos, tantjemos, kt.), kurių suma neviršija 120 VDU per metus, bus taikomas 15 % GPM tarifas, o šią ribą viršijusioms pajamoms – 20 %.

(iii) Dividendai, individualios veiklos pajamos (pritaikius mokesčio kreditą), ligos, tėvystės, motinystės, vaiko priežiūros išmokos bus apmokestinamos 15 % GPM tarifu.


300 Eur - toks neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) bus 2019 m. 2020-aisiais jis didės iki 400 Eur, 2021 m. – 500 Eur. Šiuo metu NPD yra 380 Eur. Jei darbo užmokesčio pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydį, taikomas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal įstatyme nustatytą formulę (2019 m. mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (DU – MMA)). 2019 m. MMA su darbdavio mokesčiais bus 541,38 Eur.


2 VDU - kitąmet NPD bus taikomas iki 2 VDU ribos (maždaug 1.790 Eur). Šiuo metu NPD taikymo riba – apie 1,3 VDU.


19,5 % ir 1,47 % - tokia numatyta socialinio draudimo įmoka darbuotojams, įskaitant privalomą socialinio draudimo fondą ir darbdavio socialinio draudimo įmokas. Dabar darbuotojas moka 9 %, darbdavys – 31,18 % bendrą tarifą.


Planuojama, kad po reformos gyventojų atlyginimai „ant popieriaus“ išaugs net 28,9%.


Apie 8.880 Eur - tiek kitąmet sieks patvirtintos „Sodros“ įmokų lubos. Jos 2019 m. bus taikomos pajamoms, viršijančioms 120 VDU per metus (apie 8.880 Eur per mėn. iki mokesčių). 2020-aisiais taikymo riba mažės iki 84 VDU per metus, 2021-aisiais – iki 60 VDU per metus. Iki šiol „Sodros“ įmokų „lubų“ nebuvo.


Atitinkamai keisis ir „Sodros“ išmokos, susietos su darbo užmokesčiu. Pvz., ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, negalės būti mažesnė nei 62,06 % (anksčiau buvo 80 %) nuo atlyginimo dydžio. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmoka sumažės nuo 100 % iki 77,58 % atlyginimo dydžio.


Vaiko priežiūros išmokų dydis iki vaikui sueis vieni metai taip pat keisis nuo 100 % iki 77,58 % nuo atlyginimo dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieni metai. Pasirinkus išmoką iki dviejų vaiko metų, išmoka atitinkamai sieks 54,31 % ir 31,03 % nuo atlyginimo dydžio.


Lengvatos: nuo 2019 m. savo mokamą GPM galės mažinti iš apmokestinamųjų pajamų gyventojai atskaitydami ne tik gyvybės draudimo įmokas ar mokestį už mokslą, bet ir (i) sumas, sumokėtas už pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus, (ii) suteiktas lengvųjų automobilių remonto, (iii) nepilnamečių vaikų iki 18 m. priežiūros paslaugas, kai šiuos darbus atlieka ir šias paslaugas suteikia Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas. Bendra atimamų būsto ar automobilio remonto, vaikų priežiūros paslaugų išlaidų suma neturės viršyti 25 % gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų (arba 2.000 Eur).


Turėdami papildomu klausimų, susisiekite su mumis el. paštu sigita@everylaw.lt arba telefonu +37069154115.