Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė 2019 m. prevencinių patikrinimų planą


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija vasario 4 d. patvirtino prevencinių patikrinimų planą. Bus tikrinamos šios duomenų valdytojų grupės:

- Sporto klubai dėl biometrinių duomenų tvarkymo teisėtumo;

- Sporto ir turizmo prekių bei paslaugų bendrovės dėl duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu ir dėl duomenų subjektų informavimo apie asmens duomenų tvarkymą;

- Viešbučiai dėl duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimo tvarkant svečių asmens duomenis;

- Valstybinės institucijos dėl sutarčių, sudarytų su duomenų tvarkytojais atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamente nustatytiems reikalavimams;

- Greitųjų kreditų bendrovės dėl vartojimo kredito sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomų asmens duomenų saugumo užtikrinimo.


Siekdami pasitarti dėl atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui kreipkitės el. paštu sigita@eveylaw.lt arba telefonu +37069154115.